Menu
Zoeken Annuleer

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Bbp) geldt dan niet meer.

De AVG zorgt onder meer voor:

- Versterking en uitbreiding van privacyrechten; 

- Meer verantwoordelijkheden voor organisaties; 

- Mogelijkheid tot het opleggen van stevige boetes.

SKBG is een proces gestart om ervoor te zorgen dat de gegevens van u én uw kinderen - ook onder de nieuwe AVG - beveiligd blijven. Via onderstaande link kunt u meer informatie krijgen over de AVG:
https://hulpbijprivacy.nl/ 

SKBG heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG) voor haar organisatie aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens. 

AVG Documenten:


klik hierBeleid IBP.pdf
klik hierPrivacyreglement.pdf
klik hierPrivacyverklaring.pdf
klik hierProtocol Meldplicht Datalekken.pdf
klik hier:  Responsible Disclosure.pdf